home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Inženýrsko-geologický průzkum; Geotechnický průzkum

Inženýrsko-geologický průzkum a geotechnický průzkum jsou v podstatě pojmy, které znamenají totéž. V technické stavařské praxi se spíše používá pojem geotechnický průzkum a v geologické praxi inženýrsko-geologický průzkum.

Geotechnický průzkum provádíme za účelem posouzení základových poměrů pro nejrůznější stavby – rodinné domy, dopravní stavby a průmyslové stavby. Ke geotechnickým průzkumům využíváme všechny dostupné technicko-průzkumné práce.

Ručně kopané sondy používáme v těžko přístupných prostorách, např. při ověřování způsobu založení a základových poměrů ve sklepích budov. Strojně kopané sondy používáme pro geotechnický průzkum s hloubkovým dosahem do 5 m v takových podmínkách, kdy jsou místa pro sondy přístupná pro rypadlo a nevadí sonda o větší ploše. V uzavřených a stísněných prostorech používáme moderní úzkoprofilovou jádrovou sondáž, prováděnou pneumaticko-nárazovou technikou. Hloubkový dosah této technologie je cca 10 m. Výhodou této technologie je to, že se na místa sond dá přenášet ručně.

Stejnou soupravou jako je úzkoprofilová sondáž, je prováděn rovněž dynamická penetrace, lehká a střední.

Pro inženýrsko-geologické průzkumy s větším hloubkovým dosahem nebo větším plošným rozsahem používáme klasické jádrové vrtání nasucho tvrdokovovou korunkou.

Při provádění geotechnických průzkumu provádíme odběry vzorků zemin, hornin a podzemní vody, které jsou zpracovávány v partnerské laboratoři mechaniky zemin Gematest s.r.o.

Inženýrsko-geologické nebo geotechnické průzkumy mohou být spojeny s ostatními geologickými a vodohospodářsko-projekčními službami, jako jsou hydrogeologický průzkum nebo hydrogeologický posudek pro studnu, vrty pro tepelné čerpadlo, zásak dešťových vod, projekt studny, projekt vrtů pro tepelné čerpadlo nebo projekt čistírny odpadních vod.

otevřít

Grafický výstup IG průzkumu pro rodinný dům
otevřít

Statická zatěžovací zkouška
otevřít

Grafický výstup IG průzkumu pro rozsáhlou průmyslovou zónu
otevřít

Geologický a technický profil průzkumného vrtu
©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]