home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Ceník pro vrtané studny, kopané studny, vrty pro tepelná čerpadla a konzultace

Následující tabulka obsahuje orientační ceník některých standardizovaných dodávek a služeb. Ceník má sloužit pro Vás zákazníky pro celkovou představu o cenové úrovni nabízených prací. Ceny zpravidla s Vámi, zákazníky, sjednáváme individuálně podle rozsahu zakázky, obtížnosti úkolu, přírodních podmínek, cenové hladiny v regionu atd. Dodávky a služby inzerované na našich stránkách, které nejsou v ceníku uvedeny nelze řešit jinak, než konkrétní cenovou nabídkou na základě přímého zadání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Studnyjednotkacena
1Vrtaná studna ve skalním masivu 140 mm; výstroj PVC 110/100 mm Zahrnuje vrtné práce, výstroj s atestem na pitnou vodu, obsyp kačírkem, jílové těsněnímod 650,-
2 Vrtaná studna ve skalním masivu 160 mm; výstroj PVC 125/119 mm Zahrnuje dtto jako pol. 1m od 850,-
3 Vrtaná studna ve skalním masivu 205 mm; výstroj PVC 140/134 mm Zahrnuje dtto jako pol. 1mod 1 350,-
4 Vrtaná studna ve skalním masivu 219 mm; výstroj PVC 160/153 mm Zahrnuje dtto jako pol. 1 m od 1 420,-
5 Vrtaná studna ve skalním masivu 254 mm; výstroj PVC 200/180 mm Zahrnuje dtto jako pol. 1 m od 1900,-
6Vrtaná studna v nesoudržných nebo silně zvodnělých horninách 254 mm; výstroj PVC 160/153 mm Zahrnuje dtto jako pol. 1m od 2400,-
7 Šachtová vyskružená studna prům. 1200/1000 mm Zahrnuje hloubení, skružení vč. bet. uzávěru, obsyp kačírkem, jílování m od 4 800,-
8Projekt + hg. průzkum (stavebně-projekční a hydrogeologická dokumentace ke studni pro individuální zásobování) soubor 6 000,-
9Projekt + hg. průzkum + čerpací zkouška (obsahuje pol. 8 a zjišťovací čerpací zkoušku podle ČSN 73 6614) soubor 9 000,-
10 Hydrogeologický posudek na stávající studnusoubor od 3 000,-

Vrty pro tepelná čerpadlajednotkacena
1Vrt pro t.č. ve skalním masivu 140 mm; výstroj 2xHDPE 40x3,2 mm Zahrnuje dtto jako pol. 1m od 650,-
2 Vrt pro t.č. ve skalním masivu 140 mm; výstroj 4xHDPE 32x2,9 mm Zahrnuje dtto jako pol. 1 m od 850,-
3Vrt pro t.č. v nesoudržných nebo silně zvodnělých horninách 140 mm; výstroj 2xHDPE 40x3,2 mm Zahrnuje dtto jako pol. 1m od 950,-
4Vrt pro t.č. v nesoudržných nebo silně zvodnělých horninách 140 mm; výstroj 4xHDPE 32x2,9 mm Zahrnuje dtto jako pol. 1m od 1 050,-
5Projekt + hg. posudek (pro jednotlivé vrty nebo skupiny do 3 vrtů) soubor 6 000,-

Konzultační služby (mimo předchozí položky)jednotkacena
1Konzultace na lokalitě nebo v sídle dodavatelehod 500,-
2Dojezd na lokalitukm9.-

©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]